DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Actualizado: 08/03/2023

Estudio A Ponte comprométese a mellorar a accesibilidade e a plena inclusión das persoas con discapacidade para levar a información dos nosos servizos a todo o mundo.

As ferramentas de accesibilidade web, os aloxamentos razoables e os contornos de traballo máis inclusivos son só un paso máis para proporcionar ás persoas con discapacidade un acceso igualitario ao Estudio A Ponte. Temos o compromiso de construír sociedades resilientes e de crear oportunidades que realmente non deixen a ninguén atrás.

Entre as actualizacións realizadas nos nosos sitios web para mellorar a accesibilidade destacan as seguintes:

  • Navegación adaptativa.
  • Navegación con teclado.
  • Ligazóns descritivas
  • Interpretación de recursos gráficos: permite coñecer todos os detalles que conteñen as páxinas, incluíndo as imaxes, táboas e outros elementos HTML.
  • Visualización de todo o contido mesmo en navegadores que non admiten CSS, complementos, etc.

NAVEGACIÓN ADAPTABLE

Os sitios web de Estudio A Ponte están deseñados para adaptar o contido a varios dispositivos móbiles para garantir a mellor experiencia de navegación posible.

NAVEGACIÓN MEDIANTE O TECLADO

O proxecto de accesibilidade do Estudio A Ponte permite a calquera tipo de usuario acceder a calquera parte do portal simplemente empregando o teclado do ordenador.

ENLACES DESCRIPTIVOS

Os enlaces do portal incorporan unha aclaración sobre o seu destino.

INTERPRETACIÓN DE RECURSOS GRÁFICOS

As imaxes, banners, incluso táboas publicadas na web do Estudio A Ponte inclúen unha descrición que facilita a comprensión da información contida nestes recursos gráficos.

Co fin de ofrecer unha canle de comunicación para mellorar a experiencia de navegación, poñemos a disposición o noso correo (apontedosconcertos@gmail.com) para facer calquera consulta, queixa ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade.