Tomás Porteiro

27 de febreiro de 2021

Ate o momento, Tomás ten publicado xunto co clarinetista Zas e outro músico 7 singles. Esta selección de temas exploran outros xéneros musicais sen renunciar á sinxeleza e inmediatez do pop. Sonoridades da tradición americana como o jazz ou o folk rock mestúranse con tintes latinos.

O coidado no texto segue sendo un pilar fundamental  como xa viña sendo habitual noutros proxectos do Tomás como Sinestesia.